จ้อจี้

จ้อจี้ เป็นรายการโทรทัศน์แนวตลกขำขัน ผลิตโดย บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท อิเมจิเนชั่น ริม จำกัด ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ดำเนินรายการโดยจิ้ม ชวนชื่น และพัชราภา ไชยเชื้อ และยังคงออกอากาศจนถึงปัจจุบัน
รายการของทางผู้จัด บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผ่านการพิจารณาของบอร์ดคณะกรรมการบริหารช่อง 7 ออกอากาศตั้งแต่ปี 2546 มาจนถึงปัจจุบัน

ช่วงของรายการ จ้อจี้

เด็กจี้ตอนรู้จักหนูน้อยเกินไป
ช่วงที่เด็กจี้จะช่วยอาสาทำงานเพื่อให้เยาวชนสมัยใหม่ได้ทำงานเองโดยแต่ละสัปดาห์จะมีเด็กจี้ 3 คนไปทำภารกิจต่างๆกันไป เช่นขายข้าวบริจาคเงิน ทาสีห้องน้ำโรงเรียน ฯลฯ โดยนำเงินจากภารกิจประจำสัปดาห์นั้นไปช่วยมูลนิธิต่างๆจากนั้นพอจบ VTR จะให้กรรมการในห้องส่งให้คะแนนของเด็กจี้คนนั้นพร้อมกับของเล่นที่อยากได้ เด็กจี้คนไหนคะแนนเยอะกว่ารับของเล่นชิ้นนั้นไปเลย ภายหลังไม่มีการให้คะแนนแต่จะเสนอเฉพาะ VTR เท่านั้น

ในปี 2559 ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการส่งคลิปของเด็กที่น่ารักและแสดงออกด้านความสามารถมาแทนการนำเด็กออกไปทำกิจกรรม

จ้อปฏิหารย์
เป็นช่วงที่เล่าเรื่องปฏิหารย์โดยจะแนะนำเรื่องย่อของเรื่องประจำสัปดาห์ต่างๆ (พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2548 มี 3 เรื่อง) จากนั้นก็เป็นละคร โดยแต่ละเรื่องจะเป็นรูปแบบที่เกิดปาฏิหารย์ขึ้น เช่นตายแล้วฟื้น คำขอจากพ่อ ถูกหวย คนรักฟื้นมาบอกรัก (ช่วงต่อไปสนับสนุนรายการ ในปี 2547 – 2555 คือ ผงซักฟอกบรีสพาวเวอร์ ต่อมาเปลี่ยนเป็น โดยผลิตภัณฑ์แป้งเด็กโคโดโม) ช่วงสุดท้ายจะประกาศผลว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ (กดกรรมการในห้องส่ง 100 คน เลข 1 – 99 คน แทนเลข 0 วางหลักร้อย) บนตัวเลข เรื่องจริง เรื่องไหนคนที่มากกว่าจะเป็นเรื่องจริง พิสูจน์กันได้จากเรื่องนี้ แล้วลองทายกันดูว่า 3 และ 2 เรื่องที่กล่าวมาเรื่องไหนเป็นเรื่องจริง ซึ่งมีเพียง เรื่องเดียวเท่านั้น (ซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงแสดงว่าคุณคิดถูก เรื่องนี้จะเข้ารอบทางบ้านทันที ถ้าไม่เป็นเรื่องจริงแสดงว่าคุณคิดผิด เรื่องนี้จะตกรอบทันที เรื่องนี้เรื่องเดียวไม่เคยเกิดขึ้นแต่อย่างใด) เรื่องไหนที่ได้ออกอากาศ จะได้รับทองคำหนัก 1 บาท ในอดีตถ้าเรื่องของใครนำมาออกอากาศจะได้รับเงิน 10,000 บาทไป

ในช่วงกลาง เมื่อวันที่ พ.ศ. 2549- 2 ตุลาคม พ.ศ. 2553 มี 2 เรื่อง) จากนั้นก็เป็นละคร โดยแต่ละเรื่องจะเป็นรูปแบบที่เกิดปาฏิหารย์ขึ้น เช่นตายแล้วฟื้น คำขอจากพ่อ ถูกหวย คนรักฟื้นมาบอกรัก (ช่วงต่อไปสนับสนุนรายการ คือ โดยผลิตภัณฑ์แป้งเด็กโคโดโม) ช่วงสุดท้ายจะประกาศผลการตัดสินว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ (กดกรรมการในห้องส่ง 100 คน เลข 1 – 99 คน แทนเลข 0 วางหลักร้อย) บนตัวเลข เรื่องจริง เรื่องไหนคนที่มากกว่าจะเป็นเรื่องจริง พิสูจน์กันได้จากเรื่องนี้ แล้วลองทายกันดูว่า ตัดสินว่า 2 เรื่องที่กล่าวมาเรื่องไหนเป็นเรื่องจริง ซึ่งมีเพียง เรื่องเดียวเท่านั้น (ซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงแสดงว่าคุณคิดถูก เรื่องนี้จะเข้ารอบทางบ้านทันที ถ้าไม่เป็นเรื่องจริงแสดงว่าคุณคิดผิด เรื่องนี้จะตกรอบทันที เรื่องนี้เรื่องเดียวไม่เคยเกิดขึ้นแต่อย่างใด) ในอดีตถ้าเรื่องของใครนำมาออกอากาศจะได้รับเงิน 10,000 บาทไป

ในช่วงกลาง เมื่อวันที่ (9 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555) ปรับแต่เหลือเรื่องเดียวกัน จากนั้นก็เป็นละคร โดยแต่ละเรื่องจะเป็นรูปแบบที่เกิดปาฏิหารย์ขึ้น เช่นตายแล้วฟื้น คำขอจากพ่อ ถูกหวย คนรักฟื้นมาบอกรัก (ช่วงต่อไปสนับสนุนรายการ คือ ผลิตภัณฑ์แป้งเด็กโคโดโม) ช่วงสุดท้ายจะประกาศผลว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ (กดกรรมการในห้องส่ง 100 คน เลข 1 – 99 คน แทนเลข 0 วางหลักร้อย) พิสูจน์กันได้จากเรื่องนี้ บนตัวเลข เรื่องจริง ซึ่งมีเพียง เรื่องเดียวเท่านั้น (เรื่องจริงมีเลข 50 – 99 คน) (ซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงแสดงว่าคุณคิดถูก เรื่องนี้จะเข้ารอบทางบ้านทันที ถ้าไม่เป็นเรื่องจริงแสดงว่าคุณคิดผิด เรื่องนี้จะตกรอบทันที) ภายหลัง(พ.ศ. 2553) (เรื่องจริงมีเลข 1 – 49 คน) เรื่องจริงหรือเรื่องหลอกเพียงเรื่องเดียว (ถ้าเป็นเรื่องจริงไม่เป็นเรื่องหลอกแสดงว่าคุณคิดผิด เรื่องนี้จะเข้ารอบทางบ้านทันที ถ้าไม่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องหลอกแสดงว่าคุณคิดถูก เรื่องนี้จะตกรอบทันที เรื่องนี้เรื่องเดียวไม่เคยเกิดขึ้นแต่อย่างใด) เรื่องไหนที่ได้ออกอากาศ จะได้รับทองคำหนัก 1 บาท ในอดีตถ้าเรื่องของใครนำมาออกอากาศจะได้รับเงิน 5,000 บาทไป

ในช่วงกลาง เมื่อวันที่ (12 มกราคม พ.ศ. 2556 – 1 มีนาคม พ.ศ. 2557) ปรับแต่เหลือเรื่องเดียวกัน จากนั้นก็เป็นละคร โดยแต่ละเรื่องจะเป็นรูปแบบที่เกิดปาฏิหารย์ขึ้น เช่นตายแล้วฟื้น คำขอจากพ่อ ถูกหวย คนรักฟื้นมาบอกรัก ช่วงสุดท้ายจะประกาศผลว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ (กดกรรมการในห้องส่ง 100 คน เลข 1 – 99 คน แทนเลข 0 วางหลักร้อย) พิสูจน์กันได้จากเรื่องนี้ บนตัวเลข เรื่องจริง ซึ่งมีเพียง เรื่องเดียวเท่านั้น (เรื่องจริงมีเลข 50 – 99 คน) (ซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงแสดงว่าคุณคิดถูก เรื่องนี้จะเข้ารอบทางบ้านทันที ถ้าไม่เป็นเรื่องจริงแสดงว่าคุณคิดผิด เรื่องนี้จะตกรอบทันที) ภายหลัง(พ.ศ. 2556) (เรื่องจริงมีเลข 1 – 49 คน) เรื่องจริงหรือเรื่องหลอกเพียงเรื่องเดียว (ถ้าเป็นเรื่องจริงไม่เป็นเรื่องหลอกแสดงว่าคุณคิดผิด เรื่องนี้จะเข้ารอบทางบ้านทันที ถ้าไม่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องหลอกแสดงว่าคุณคิดถูก เรื่องนี้จะตกรอบทันที เรื่องนี้เรื่องเดียวไม่เคยเกิดขึ้นแต่อย่างใด) เรื่องไหนที่ได้ออกอากาศ จะได้รับทองคำหนัก 1 บาท ในอดีตถ้าเรื่องของใครนำมาออกอากาศจะได้รับเงิน 5,000 บาทไป

ในช่วงกลาง เมื่อวันที่ (8 มีนาคม พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน) ในปี 2557 เรื่องปฏิหารย์โดยจะแนะนำเรื่องย่อของเรื่องประจำสัปดาห์ต่าง ๆ โดยต่อมาเหลือเรื่องเดียว ที่มีเปลี่ยนเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีอาถรรพ์และวิญญาณ เรื่องนี้ตอนละ 30 นาที ชื่อตอน ช่วงสุดท้ายจะประกาศผลว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ (กดกรรมการในห้องส่ง 100 คน เลข 1 – 99 คน แทนเลข 0 วางหลักร้อย) 19 กันยายน พ.ศ. 2558 ภายหลังคนตัวเลขแบบกดอัตโนมัติ (เรื่องจริงมีเลข 50 – 99 คน) (ซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงแสดงว่าคุณคิดถูก เรื่องนี้จะเข้ารอบทางบ้านทันที ถ้าไม่เป็นเรื่องจริงแสดงว่าคุณคิดผิด เรื่องนี้จะตกรอบทันที) (เรื่องจริงมีเลข 1 – 49 คน) เรื่องนี้เป็นเรื่องหลอกเพียงเรื่องเดียว (ถ้าเป็นเรื่องจริงไม่เป็นเรื่องหลอกแสดงว่าคุณคิดผิด เรื่องนี้จะเข้ารอบทางบ้านทันที ถ้าไม่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องหลอกแสดงว่าคุณคิดถูก เรื่องนี้จะตกรอบทันที เรื่องนี้เรื่องเดียวไม่เคยเกิดขึ้นแต่อย่างใด) เรื่องไหนที่ได้ออกอากาศ จะได้รับรางวัลจากทางรายการ จ้อจี้

facebook