รายการ เวทีทอง เวทีเธอ

รายการ เวทีทอง เวทีเธอ (ช่อง Workpoint 23) ย้อนหลัง ล่าสุด เกมโชว์ระดับตำนาน ที่ทุกคนรอคอย ในรูปโฉมใหม่ ที่คุณจะคาดไม่ถึง.

เวทีทอง เวทีเธอ เป็นรายการเกมโชว์ของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้มีการนำกลับมาผลิต หลังจากยุติออกอากาศไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นระยะเวลา 9 ปี โดยออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559 ทางเวิร์คพอยท์ทีวี ทุกวันอาทิตย์เวลา 13.30 – 14.30 น

หลังจากรายการเวทีทองได้ยุติการออกอากาศไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นเวลา 9 ปี ในปี พ.ศ. 2559 ทางช่องเวิร์คพอยท์ทีวีได้มีการผลิตรายการเพิ่มอีกหลายรายการและหนึ่งในนั้นคือรายการเวทีทอง โดยการกลับมาออกอากาศครั้งนี้จะใช้ชื่อรายการว่า เวทีทอง เวทีเธอ พร้อมกับรูปแบบรายการใหม่ ฉากใหม่ พิธีกรชุดใหม่

เกมในเวทีทอง เวทีเธอ

ภาพปริศนา เกมนี้จะมีภาพปริศนาอยู่ทั้งหมด 2 ภาพ (หลังจากเทปที่ 9 ทางรายการได้เพิ่มเป็น 4 ภาพ) โดยแต่ละภาพจะสื่อถึงคำต่าง ๆ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทายคำศัพท์จากภาพนั้นให้ถูกต้อง โดยก่อนอื่นจะต้องแย่งกันกระโดดบนแท่นไฟ 9 ปุ่มให้ติด หากไฟติดที่ใคร ผู้นั้นจะได้สิทธิ์ในการตอบภาพปริศนาเป็นคนแรก และจะมีเวลาให้ตอบในแต่ละภาพ ภาพละ 7 วินาที (หลังจากเทปแรก ผู้เข้าแข่งขันที่กดไฟติดในแต่ละภาพ จะได้รับสิทธิพิเศษ โดยมีเวลา 10 วินาทีในการตอบ) ถ้าตอบถูกจะได้คะแนนสะสม 10 คะแนน (หลังจากเทปแรก คะแนนปรับลดเหลือ 5 คะแนน) และจะได้พัก (หลังจากเทปที่ 9 ผู้เข้าแข่งขันที่สะสมคะแนนได้ครบ 10 คะแนนก่อนจะได้พัก) ทั้งนี้ ถ้าหมดเวลา 7 วินาทีแล้ว ผู้เข้าแข่งขันคนถัดไปจะมีสิทธิ์ตอบบ้าง แต่เมื่อครบ 3 คน (หรือ 2 คน หากมีผู้ตอบภาพปริศนาถูกไปแล้ว 1 คน หรือมีคนสะสมคะแนนได้ครบ 10 คะแนนหลังจากเทปที่ 9) แล้วยังไม่มีใครตอบถูกอีก พิธีกรจะมีคำใบ้และให้ผู้เข้าแข่งขันตอบใหม่ และเกมก็จะวนเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีผู้ตอบถูก และตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559 ได้เปิดให้ผู้ชมทางบ้าน ส่งภาพปริศนามาทางแฟนเพจของทางรายการ ภาพปริศนาของใครได้ออกอากาศ จะได้รับของรางวัลจากทางรายการ

คำศัพท์ปริศนา ในรอบนี้ ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 คนจะต้องแข่งขันกันทายคำศัพท์ปริศนา โดยจะมีชุดคำถามอยู่ 3 ชุด ชุดละ 10 ข้อ และผู้ที่ตอบภาพปริศนาได้คนแรกในรอบที่แล้วจะมีสิทธิ์เลือกก่อน ซึ่งคำถามจะถามถึงความหมายของคำปริศนา ซึ่งโจทย์จะมาในรูปของข้อความที่สื่อถึงคำศัพท์นั้น แล้วให้ผู้เข้าแข่งขันตอบออกมาเป็นคำศัพท์ปริศนา ถ้าตอบถูกข้อแรก พยางค์เริ่มต้นของคำนั้นจะเป็นพยางค์แรกของทุกคำที่เหลือในชุดนั้น แต่ถ้าผู้เข้าแข่งขันตอบคำถามข้อนั้นไม่ได้ จะต้องพูดคำว่า “ข้าม” หากว่าพิธีกรถามครบ 10 ข้อแล้ว ข้อใดที่ข้ามจะถูกนำมาถามซ้ำอีกครั้ง ทั้งนี้ เกมนี้จะมีเวลาทั้งหมด 60 วินาที ในรอบนี้หากตอบถูกจะได้ข้อละ 1 คะแนน

ข้อความปริศนา ในรอบนี้ ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 คนจะต้องแข่นขันกันทายข้อความปริศนา โดยจะมีชุดคำถามอยู่ 3 ชุด ชุดละ 10 ข้อ และผู้ที่มีคะแนนสะสมจากรอบภาพปริศนาและศัพท์ปริศนาน้อยที่สุดจะมีสิทธิ์เลือกก่อน ซึ่งคำถามจะมีคำตอบเป็นคำแรกมาให้ และโจทย์จะมาในรูปข้อความที่สื่อถึงศัพท์หลังคำแรกที่กำหนดมาให้ ถ้าผู้เข้าแข่งขันตอบคำถามข้อนั้นไม่ได้ จะต้องพูดคำว่า “ข้าม” หากว่าพิธีกรถามครบ 10 ข้อแล้ว ข้อใดที่ข้ามจะถูกนำมาถามซ้ำอีกครั้ง ทั้งนี้ เกมนี้จะมีเวลาทั้งหมด 60 วินาที ในรอบนี้หากตอบถูกจะได้ข้อละ 2 คะแนน

รอบสุดท้าย (กล่องทองคำปริศนา) ในรอบสุดท้าย ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 คนจะต้องเลือกกล่องที่มีทองอยู่ภายในตั้งแต่ 0-9 แท่ง จากกล่องทั้งหมด 4 ใบ โดยผู้ที่มีคะแนนสะสมจากทั้ง 3 รอบมากที่สุดจะได้เลือกก่อน หลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันได้เลือกกล่องครบทั้ง 3 คนแล้ว แต่ละคนจะเปิดกล่องที่ตนเองได้เลือกมา เมื่อเลือกครบทุกคนผู้เข้าแข่งขันสามารถเปลี่ยนกล่องกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นได้ ผู้ที่มีคะแนนสะสมมากที่สุด จะมีสิทธิพิเศษในการแลกกล่องของตนเองกับกล่องที่ไม่มีใครเลือกได้ด้วย (หลังจากเทปแรก ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนมากที่สุดจะได้รับทองเพื่มอีก 1 แท่งด้วย) ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่มีกล่องที่มีทองมากที่สุด จะได้รับทองคำมูลค่า 30,000 บาททันที ในกรณีที่มีผู้แข่งขันที่มีทองแท่งมากที่สุดเท่ากัน 2 คน ทองคำมูลค่า 30,000 บาทจะถูกแบ่งให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 คน

df31d964-6fb8-49ba-b258-5ad5be3e8a69-----20160106-vereethong[1]