รายการ กลยุทธ์ธุรกิจ กับ อ.ธันยวัชร์ อ่านกลยุทธ์

รายการ กลยุทธ์ธุรกิจ กับ อ.ธันยวัชร์ อ่านกลยุทธ์  AMARIN TV HD อมรินทร์ทีวี ช่อง 34 อ่านเกม อ่านกลยุทธ์ กับกูรูนักการตลาดของประเทศ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย. กลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธันยวัชร์ รายการที่ชมแล้วจะไม่มีทางอับจน

hqdefault