ละครใต้เงาจันทร์ย้อนหลัง (ตอนที่ 3) 16 กรกฎาคม 2558

ละครใต้เงาจันทร์ย้อนหลัง (ตอนที่ 3) 16 กรกฎาคม 2558 1/10

ละครใต้เงาจันทร์ย้อนหลัง (ตอนที่ 3) 16 กรกฎาคม 2558 2/10

ละครใต้เงาจันทร์ย้อนหลัง (ตอนที่ 3) 16 กรกฎาคม 2558 3/10

ละครใต้เงาจันทร์ย้อนหลัง (ตอนที่ 3) 16 กรกฎาคม 2558 4/10

ละครใต้เงาจันทร์ย้อนหลัง (ตอนที่ 3) 16 กรกฎาคม 2558 5/10

ละครใต้เงาจันทร์ย้อนหลัง (ตอนที่ 3) 16 กรกฎาคม 2558 6/10

ละครใต้เงาจันทร์ย้อนหลัง (ตอนที่ 3) 16 กรกฎาคม 2558 7/10

ละครใต้เงาจันทร์ย้อนหลัง (ตอนที่ 3) 16 กรกฎาคม 2558 8/10

ละครใต้เงาจันทร์ย้อนหลัง (ตอนที่ 3) 16 กรกฎาคม 2558 9/10

ละครใต้เงาจันทร์ย้อนหลัง (ตอนที่ 3) 16 กรกฎาคม 2558 10/10

___________
Source: OTV
Fanthai-media-