ดูนาทีฉุกเฉินย้อนหลัง (พลเมืองดีเข้าช่วยนักท่องเที่ยวเจอยิงสวน) 26 มกราคม 2558

ดูนาทีฉุกเฉินย้อนหลัง (พลเมืองดีเข้าช่วยนักท่องเที่ยวเจอยิงสวน) 26 มกราคม 2558

__________________

Source : ThaiTV19
Fanthai -media-