ดูสามีตีตราย้อนหลัง (ตอนที่ 7)วันที่ 12 มีนาคม 2557

เธอ…คือผู้หญิงโชคร้ายที่พบกับความผิดหวังในชีวิตแต่งงานครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเขาก้าวเข้ามาเพื่อมอบรักแท้ให้แก่เธอความเชื่อมั่นทั้งหลายที่จมหายไปกับอดีตอันเจ็บช้ำทำให้เธอไม่เชื่อมั่นว่ารักแท้จะมีอยู่จริง เธอจึงเลือกจะตอบแทนความรักของเขาด้วยการ ตีตราจอง และกระทำเหมือนเขาเป็นเพียงวัตถุสิ่งของที่ไร้หัวใจ หากแต่เขาก็ยังมุ่งมั่นที่จะใช้หัวใจรักหลอมละลายหัวใจเธอให้เป็นหนึ่งเดียว

ดูสามีตีตราย้อนหลัง (ตอนที่ 7)วันที่ 12 มีนาคม 2557 ช่วงที่ 1/9

ดูสามีตีตราย้อนหลัง (ตอนที่ 7)วันที่ 12 มีนาคม 2557 ช่วงที่ 2/9

ดูสามีตีตราย้อนหลัง (ตอนที่ 7)วันที่ 12 มีนาคม 2557 ช่วงที่ 3/9

ดูสามีตีตราย้อนหลัง (ตอนที่ 7)วันที่ 12 มีนาคม 2557 ช่วงที่ 4/9

ดูสามีตีตราย้อนหลัง (ตอนที่ 7)วันที่ 12 มีนาคม 2557 ช่วงที่ 5/9

ดูสามีตีตราย้อนหลัง (ตอนที่ 7)วันที่ 12 มีนาคม 2557 ช่วงที่ 6/9

ดูสามีตีตราย้อนหลัง (ตอนที่ 7)วันที่ 12 มีนาคม 2557 ช่วงที่ 7/9

ดูสามีตีตราย้อนหลัง (ตอนที่ 7)วันที่ 12 มีนาคม 2557 ช่วงที่ 8/9

ดูสามีตีตราย้อนหลัง (ตอนที่ 7)วันที่ 12 มีนาคม 2557 ช่วงที่ 9/9