ดูละคร อีสา รวีช่วงโชติย้อนหลัง วันที่ 18 ธันวาคม 2556 (ตอนที่2)

E-SA019

อีสา (วรุนุช ภิรมย์ภักดี) เกิดมาในแผ่นดินรัชกาลที่ 6 หลังจากที่มีการเลิกทาสแล้ว เกิดมาได้สองสามวันแม่ก็ตาย เพราะตกเลือด ป้าเจิม (รัญญา ศิญานนท์) จึงคอยเลี้ยงดูสา ป้าเจิมมีหน้าที่ช่วยงานอยู่ในโรงครัวของวังหม่อมเจ้าโชติช่วงระวี รวีวาร (ธีรพงศ์ เหลียวรักษ์วงศ์) ท่านชายเข้าพิธีเศกสมรสกับ หม่อมพริ้ม (สินจัย เปล่งพานิช) ซึ่งถือว่าเป็นหม่อมใหญ่ นอกจากนั้นท่านชายยังมีหม่อมอื่น ๆ อันได้แก่ หม่อมลำดวน (ปนัดดา วงศ์ผู้ดี) หม่อมคนที่สอง หม่อมนิ่ม (ลักขณา วัธนวงส์ศิริ) และ หม่อมน้อย

hh35

ละคร อีสา รวีช่วงโชติย้อนหลัง วันที่ 18 ธันวาคม 2556 (ตอนที่2) ช่วงที่ 1/6

ละคร อีสา รวีช่วงโชติย้อนหลัง วันที่ 18 ธันวาคม 2556 (ตอนที่2) ช่วงที่ 2/6

ละคร อีสา รวีช่วงโชติย้อนหลัง วันที่ 18 ธันวาคม 2556 (ตอนที่2) ช่วงที่ 3/6

ละคร อีสา รวีช่วงโชติย้อนหลัง วันที่ 18 ธันวาคม 2556 (ตอนที่2) ช่วงที่ 4/6

ละคร อีสา รวีช่วงโชติย้อนหลัง วันที่ 18 ธันวาคม 2556 (ตอนที่2) ช่วงที่ 5/6

ละคร อีสา รวีช่วงโชติย้อนหลัง วันที่ 18 ธันวาคม 2556 (ตอนที่2) ช่วงที่ 6/6

——————————
ขอบคุณ LAKORNHD Thaitv