Category: ละครเสือ สิงห์ กระทิงบ๊อง

เปิดตัว ก๊วนเจ้าป่า ร้านขายของเก่าแห่งพัทยา ประกอบด้วย ขาล หนุ่มหัวไวไอคิวลื่น นักย้อมแมวของเก่า, สิงโต ลูกผู้ชายมาก ชอบเรื่องการต่อสู้และแข่งรถเป็นชีวิตจิตใจ, กูปรี หนุ่มผู้รักเสียงเพลง เจ้าชู้เป็นที่หนึ่ง ป้อก่อนงานทีหลัง, อู๊ดอู๊ด พี่ชายของขาล ซุ่มซ่ามป้ำเป๋อตลอด ดูเหมือนเด็กที่ไม่โต เพราะตอนเด็กถูกทิ้งให้อดข้าวอดนม นี่คือสี่สมาชิกของร้านก๊วนเจ้าป่า ถึงแม้กิจการจะไม่รุ่งซักที แต่พวกเขาก็มีความฝันทะเยอทะยานจะตอบแทนบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าที่อุปถัมภ์พวกเขาทั้งสี่คนให้ได้

เสือสิงห์

ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊อง ตอนจบ ย้อนหลัง (ตอนที่ 21) 14 ตุลาคม 2557

เปิดตัว ก๊วนเจ้าป่า ร้านขายของเก่าแห่งพัทยา ประกอบด้วย ขาล หนุ่มหัวไวไอคิวลื่น นักย้อมแมวของเก่า, สิงโต ลูกผู้ชายมาก ชอบเรื่องการต่อสู้และแข่งรถเป็นชีวิตจิตใจ, กูปรี หนุ่มผู้รักเสียงเพลง เจ้าชู้เป็นที่หนึ่ง ป้อก่อนงานทีหลัง, อู๊ดอู๊ด พี่ชายของขาล ซุ่มซ่ามป้ำเป๋อตลอด ดูเหมือนเด็กที่ไม่โต เพราะตอนเด็กถูกทิ้งให้อดข้าวอดนม ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊อง ตอนจบ ย้อนหลัง (ตอนที่ 21) 14 ตุลาคม 2557 _____________________ ขอบคุณคลิปจากTV3 Official Fanthai -media-

เสือสิงห์

ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 20) 13 ตุลาคม 2557

เปิดตัว ก๊วนเจ้าป่า ร้านขายของเก่าแห่งพัทยา ประกอบด้วย ขาล หนุ่มหัวไวไอคิวลื่น นักย้อมแมวของเก่า, สิงโต ลูกผู้ชายมาก ชอบเรื่องการต่อสู้และแข่งรถเป็นชีวิตจิตใจ, กูปรี หนุ่มผู้รักเสียงเพลง เจ้าชู้เป็นที่หนึ่ง ป้อก่อนงานทีหลัง, อู๊ดอู๊ด พี่ชายของขาล ซุ่มซ่ามป้ำเป๋อตลอด ดูเหมือนเด็กที่ไม่โต เพราะตอนเด็กถูกทิ้งให้อดข้าวอดนม ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 20) 13 ตุลาคม 2557 _____________________ ขอบคุณคลิปจากTV3 Official Fanthai -media-

เสือสิงห์

ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 19) 10 ตุลาคม 2557

เปิดตัว ก๊วนเจ้าป่า ร้านขายของเก่าแห่งพัทยา ประกอบด้วย ขาล หนุ่มหัวไวไอคิวลื่น นักย้อมแมวของเก่า, สิงโต ลูกผู้ชายมาก ชอบเรื่องการต่อสู้และแข่งรถเป็นชีวิตจิตใจ, กูปรี หนุ่มผู้รักเสียงเพลง เจ้าชู้เป็นที่หนึ่ง ป้อก่อนงานทีหลัง, อู๊ดอู๊ด พี่ชายของขาล ซุ่มซ่ามป้ำเป๋อตลอด ดูเหมือนเด็กที่ไม่โต เพราะตอนเด็กถูกทิ้งให้อดข้าวอดนม ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 19) 10 ตุลาคม 2557 _____________________ ขอบคุณคลิปจากTV3 Official Fanthai -media-

เสือสิงห์

ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 18) 9 ตุลาคม 2557

เปิดตัว ก๊วนเจ้าป่า ร้านขายของเก่าแห่งพัทยา ประกอบด้วย ขาล หนุ่มหัวไวไอคิวลื่น นักย้อมแมวของเก่า, สิงโต ลูกผู้ชายมาก ชอบเรื่องการต่อสู้และแข่งรถเป็นชีวิตจิตใจ, กูปรี หนุ่มผู้รักเสียงเพลง เจ้าชู้เป็นที่หนึ่ง ป้อก่อนงานทีหลัง, อู๊ดอู๊ด พี่ชายของขาล ซุ่มซ่ามป้ำเป๋อตลอด ดูเหมือนเด็กที่ไม่โต เพราะตอนเด็กถูกทิ้งให้อดข้าวอดนม ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 18) 9 ตุลาคม 2557 _____________________ ขอบคุณคลิปจากTV3 Official Fanthai -media-

เสือสิงห์

ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 17) 8 ตุลาคม 2557

เปิดตัว ก๊วนเจ้าป่า ร้านขายของเก่าแห่งพัทยา ประกอบด้วย ขาล หนุ่มหัวไวไอคิวลื่น นักย้อมแมวของเก่า, สิงโต ลูกผู้ชายมาก ชอบเรื่องการต่อสู้และแข่งรถเป็นชีวิตจิตใจ, กูปรี หนุ่มผู้รักเสียงเพลง เจ้าชู้เป็นที่หนึ่ง ป้อก่อนงานทีหลัง, อู๊ดอู๊ด พี่ชายของขาล ซุ่มซ่ามป้ำเป๋อตลอด ดูเหมือนเด็กที่ไม่โต เพราะตอนเด็กถูกทิ้งให้อดข้าวอดนม ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 17) 8 ตุลาคม 2557 _____________________ ขอบคุณคลิปจากTV3 Official Fanthai -media-

เสือสิงห์

ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 16) 7 ตุลาคม 2557

เปิดตัว ก๊วนเจ้าป่า ร้านขายของเก่าแห่งพัทยา ประกอบด้วย ขาล หนุ่มหัวไวไอคิวลื่น นักย้อมแมวของเก่า, สิงโต ลูกผู้ชายมาก ชอบเรื่องการต่อสู้และแข่งรถเป็นชีวิตจิตใจ, กูปรี หนุ่มผู้รักเสียงเพลง เจ้าชู้เป็นที่หนึ่ง ป้อก่อนงานทีหลัง, อู๊ดอู๊ด พี่ชายของขาล ซุ่มซ่ามป้ำเป๋อตลอด ดูเหมือนเด็กที่ไม่โต เพราะตอนเด็กถูกทิ้งให้อดข้าวอดนม ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 16) 7 ตุลาคม 2557 _____________________ ขอบคุณคลิปจากTV3 Official Fanthai -media-

เสือสิงห์

ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 15) 6 ตุลาคม 2557

เปิดตัว ก๊วนเจ้าป่า ร้านขายของเก่าแห่งพัทยา ประกอบด้วย ขาล หนุ่มหัวไวไอคิวลื่น นักย้อมแมวของเก่า, สิงโต ลูกผู้ชายมาก ชอบเรื่องการต่อสู้และแข่งรถเป็นชีวิตจิตใจ, กูปรี หนุ่มผู้รักเสียงเพลง เจ้าชู้เป็นที่หนึ่ง ป้อก่อนงานทีหลัง, อู๊ดอู๊ด พี่ชายของขาล ซุ่มซ่ามป้ำเป๋อตลอด ดูเหมือนเด็กที่ไม่โต เพราะตอนเด็กถูกทิ้งให้อดข้าวอดนม ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 15) 6 ตุลาคม 2557 _____________________ ขอบคุณคลิปจากTV3 Official Fanthai -media-

เสือสิงห์

ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 14) 3 ตุลาคม 2557

เปิดตัว ก๊วนเจ้าป่า ร้านขายของเก่าแห่งพัทยา ประกอบด้วย ขาล หนุ่มหัวไวไอคิวลื่น นักย้อมแมวของเก่า, สิงโต ลูกผู้ชายมาก ชอบเรื่องการต่อสู้และแข่งรถเป็นชีวิตจิตใจ, กูปรี หนุ่มผู้รักเสียงเพลง เจ้าชู้เป็นที่หนึ่ง ป้อก่อนงานทีหลัง, อู๊ดอู๊ด พี่ชายของขาล ซุ่มซ่ามป้ำเป๋อตลอด ดูเหมือนเด็กที่ไม่โต เพราะตอนเด็กถูกทิ้งให้อดข้าวอดนม ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 14) 3 ตุลาคม 2557 _____________________ ขอบคุณคลิปจากTV3 Official Fanthai -media-

เสือสิงห์

ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 13) 1 ตุลาคม 2557

เปิดตัว ก๊วนเจ้าป่า ร้านขายของเก่าแห่งพัทยา ประกอบด้วย ขาล หนุ่มหัวไวไอคิวลื่น นักย้อมแมวของเก่า, สิงโต ลูกผู้ชายมาก ชอบเรื่องการต่อสู้และแข่งรถเป็นชีวิตจิตใจ, กูปรี หนุ่มผู้รักเสียงเพลง เจ้าชู้เป็นที่หนึ่ง ป้อก่อนงานทีหลัง, อู๊ดอู๊ด พี่ชายของขาล ซุ่มซ่ามป้ำเป๋อตลอด ดูเหมือนเด็กที่ไม่โต เพราะตอนเด็กถูกทิ้งให้อดข้าวอดนม ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 13) 1 ตุลาคม 2557 _____________________ ขอบคุณคลิปจากTV3 Official Fanthai -media-

เสือสิงห์

ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 12) 29 กันยายน 2557

เปิดตัว ก๊วนเจ้าป่า ร้านขายของเก่าแห่งพัทยา ประกอบด้วย ขาล หนุ่มหัวไวไอคิวลื่น นักย้อมแมวของเก่า, สิงโต ลูกผู้ชายมาก ชอบเรื่องการต่อสู้และแข่งรถเป็นชีวิตจิตใจ, กูปรี หนุ่มผู้รักเสียงเพลง เจ้าชู้เป็นที่หนึ่ง ป้อก่อนงานทีหลัง, อู๊ดอู๊ด พี่ชายของขาล ซุ่มซ่ามป้ำเป๋อตลอด ดูเหมือนเด็กที่ไม่โต เพราะตอนเด็กถูกทิ้งให้อดข้าวอดนม ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 12) 29 กันยายน 2557 _____________________ ขอบคุณคลิปจากTV3 Official Fanthai -media-

เสือสิงห์

ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 11) 26 กันยายน 2557

เปิดตัว ก๊วนเจ้าป่า ร้านขายของเก่าแห่งพัทยา ประกอบด้วย ขาล หนุ่มหัวไวไอคิวลื่น นักย้อมแมวของเก่า, สิงโต ลูกผู้ชายมาก ชอบเรื่องการต่อสู้และแข่งรถเป็นชีวิตจิตใจ, กูปรี หนุ่มผู้รักเสียงเพลง เจ้าชู้เป็นที่หนึ่ง ป้อก่อนงานทีหลัง, อู๊ดอู๊ด พี่ชายของขาล ซุ่มซ่ามป้ำเป๋อตลอด ดูเหมือนเด็กที่ไม่โต เพราะตอนเด็กถูกทิ้งให้อดข้าวอดนม ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 11) 26 กันยายน 2557 _____________________ ขอบคุณคลิปจากTV3 Official Fanthai -media-

เสือสิงห์

ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 10) 25 กันยายน 2557

เปิดตัว ก๊วนเจ้าป่า ร้านขายของเก่าแห่งพัทยา ประกอบด้วย ขาล หนุ่มหัวไวไอคิวลื่น นักย้อมแมวของเก่า, สิงโต ลูกผู้ชายมาก ชอบเรื่องการต่อสู้และแข่งรถเป็นชีวิตจิตใจ, กูปรี หนุ่มผู้รักเสียงเพลง เจ้าชู้เป็นที่หนึ่ง ป้อก่อนงานทีหลัง, อู๊ดอู๊ด พี่ชายของขาล ซุ่มซ่ามป้ำเป๋อตลอด ดูเหมือนเด็กที่ไม่โต เพราะตอนเด็กถูกทิ้งให้อดข้าวอดนม ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 10) 25 กันยายน 2557 _____________________ ขอบคุณคลิปจากTV3 Official Fanthai -media-

เสือสิงห์

ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 9) 24 กันยายน 2557

เปิดตัว ก๊วนเจ้าป่า ร้านขายของเก่าแห่งพัทยา ประกอบด้วย ขาล หนุ่มหัวไวไอคิวลื่น นักย้อมแมวของเก่า, สิงโต ลูกผู้ชายมาก ชอบเรื่องการต่อสู้และแข่งรถเป็นชีวิตจิตใจ, กูปรี หนุ่มผู้รักเสียงเพลง เจ้าชู้เป็นที่หนึ่ง ป้อก่อนงานทีหลัง, อู๊ดอู๊ด พี่ชายของขาล ซุ่มซ่ามป้ำเป๋อตลอด ดูเหมือนเด็กที่ไม่โต เพราะตอนเด็กถูกทิ้งให้อดข้าวอดนม ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 9) 24 กันยายน 2557 _____________________ ขอบคุณคลิปจากTV3 Official Fanthai -media-

เสือสิงห์

ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 8) 23 กันยายน 2557

เปิดตัว ก๊วนเจ้าป่า ร้านขายของเก่าแห่งพัทยา ประกอบด้วย ขาล หนุ่มหัวไวไอคิวลื่น นักย้อมแมวของเก่า, สิงโต ลูกผู้ชายมาก ชอบเรื่องการต่อสู้และแข่งรถเป็นชีวิตจิตใจ, กูปรี หนุ่มผู้รักเสียงเพลง เจ้าชู้เป็นที่หนึ่ง ป้อก่อนงานทีหลัง, อู๊ดอู๊ด พี่ชายของขาล ซุ่มซ่ามป้ำเป๋อตลอด ดูเหมือนเด็กที่ไม่โต เพราะตอนเด็กถูกทิ้งให้อดข้าวอดนม ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 8) 23 กันยายน 2557 > _____________________ ขอบคุณคลิปจากTV3 Official Fanthai -media-

เสือสิงห์

ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 7) 19 กันยายน 2557

เปิดตัว ก๊วนเจ้าป่า ร้านขายของเก่าแห่งพัทยา ประกอบด้วย ขาล หนุ่มหัวไวไอคิวลื่น นักย้อมแมวของเก่า, สิงโต ลูกผู้ชายมาก ชอบเรื่องการต่อสู้และแข่งรถเป็นชีวิตจิตใจ, กูปรี หนุ่มผู้รักเสียงเพลง เจ้าชู้เป็นที่หนึ่ง ป้อก่อนงานทีหลัง, อู๊ดอู๊ด พี่ชายของขาล ซุ่มซ่ามป้ำเป๋อตลอด ดูเหมือนเด็กที่ไม่โต เพราะตอนเด็กถูกทิ้งให้อดข้าวอดนม ดูเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องย้อนหลัง (ตอนที่ 8) 19 กันยายน 2557 > _____________________ ขอบคุณคลิปจากDooTV3579 Fanthai -media-